ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ / ΣΧΑΡΩΝ SILVER SRT550/700

Πλαϊνές βαλίτσες: 2 x 37L | Οπίσθια βαλίτσα: 45L

Κωδικός: FG1111005112

Τιμή: 855€

ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ / ΣΧΑΡΩΝ SILVER SRT550/700

Πλαϊνές βαλίτσες: 2 x 37L | Οπίσθια βαλίτσα: 45L

Κωδικός: FG1111005112

Τιμή: 855€

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | qjmotor.gr